Ms. Marjory Spoerri

Organization:

Address: 155 Attlebury Rd.

               Stanfordville NY 12581